1
Bạn cần hỗ trợ?
0387061028 shopprincesswhite@gmail.com

mỹ phaame Princess White hcm

Chính sách bảo mật

Chúng tối luôn biết và hiểu rằng thông tin riêng tư rất quan trọng đối với người dùng. Chính vì vậy mà Shop Princess White chúng tôi cam kết bảo vệ tối đa thông tin của khách hàng.

Chính sách của web shopprincesswhite.com luôn giữ kín thông tin cá nhân và không chia sẻ cho bất kỳ đơn vị thứ ba nào khác.

Thu thập thông tin:

Những thông tin cá nhân như tên, số điện thoại, địa chỉ, email,… khi quý khách đặt hàng trên web shopprincesswhite.com sẽ được gửi đến chúng tôi. Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập và bảo mật những thông tin đó, chỉ được sử dụng nội bộ và tuyệt đối không cung cấp những thông tin này cho bất cứ bên nào khác.

Phân phối thông tin:

Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng những thông tin riêng tư cá nhân với mục đích nào khác ngoài trao đổi về các sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi có thể chia sẻ những thông tin ấy nếu cơ quan chính phủ giúp chúng tôi trong việc chống gian lận hoặc điều tra.

Câu hỏi:

Nếu bạn quan tâm, có ý kiến hoặc câu hỏi nào về chính sách bảo mật thông tin của website shopprincesswhite.com, xin vui lòng liên hệ qua email: shopprincesswhite@gmail.com.

Bạn có quyền gì trên dữ liệu của mình:

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xuất dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ.

Có thể yêu cầu chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi đang giữ.

Sử dụng Cookie:

Website shopprincesswhite.com sử dụng Cookie với mục đích cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả thời gian tải trang của bạn.

Cookie không dùng để chạy chương trình hoặc đưa virus. Mà mục đích chính là cung cấp tiện ích tiết kiệm thời gian load website hoặc ghé thăm website lần nữa.

Chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie quyền nằm ở các bạn.

Quy định về Spam:

Chúng tôi chỉ gửi mail đến bạn khi bạn có đăng ký hoặc sử dụng hệ thống của chúng tôi.

Cam kết không thuê lại hoặc bán email của bạn cho bên thứ ba.

Thay đổi về chính sách:

Nội dung chính sách bảo mật có thể thay đổi để phù hợp hơn với shopprincesswhite.com cũng như theo yêu cầu của khách hàng.

Những nội dung có trong chính sách bảo mật này chỉ áp dụng trên website shopprincesswhite.com.